شبکه اکتیو

اکتیو (active) در لغت به معنای فعال می باشد . به بیانی دیگر خدمات اکتیو شبکه همان فعالیت های نرم افزاری و پیکربندی دستگاه ها می باشند . برای استفاده از دستگاه های سخت افزاری مانند روتر ، سوئیچ و … شما نیازمند یکسری تنظیمات و پیکربندی می باشید . خدمات active شبکه به فعالیت هائی گفته می شود که بر روی تجهیزات سخت افزاری شبکه اعمال می شود .
به طور کلی پس از راه اندازی خدمات پسیو شبکه ، نوبت به آخرین مرحله از راه اندازی شبکه می رسد . خدمات اکتیو آخرین مرحله از راه اندازی یک شبکه کامپیوتری می باشد . تمامی اهداف و نیازهای ما در این مرحله برآورده خواهد شد.پس از راه اندازی و تنظیم دستگاه های موجود، شبکه قابل استفاده می باشد. نگهداری و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری مرحله بعدی از شبکه های کامپیوتری می باشد .

از جمله فعالیتهای شرکت پوژمان در زمینه اکتیو شبکه به شرح زیر است:

  • طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی شبکه های LAN و WAN
  • طراحی و اجرای زیرساختهای شبکه SAN
  • طراحی و اجرای زیرساختهای بی سیم از قبیل ارتباطات رادیویی و WiFi
  • طراحی و اجرای زیرساختهای مرکزداده مبتنی بر سیسکو
  • طراحی و اجرای زیرساخت WiFi در مقیاس بزرگ با استفاده از WLC
  • انجام تنظیمات کلیه تجهیزات شبکه از قبیل سوئیچ و روتر و فایروال و ….
  • ارائه راهکارهای امن ارتباطی